Modernizacja systemu bilingowego w praktyce – case study wdrożenia w Play

Skorzystaj z doświadczeń giganta! Dowiedz się, jak krok po kroku przebiega modernizacja infrastruktury systemu bilingowego. Eksperci z firm Play oraz Comparex opowiadają, jak taka operacja wygląda w praktyce
i na co warto zwrócić uwagę w jej trakcie.

POBIERZ PRAKTYCZNE CASE STUDY:

Poznaj zalety nowoczesnej technologii IBM

Wysoka wydajność

Wykorzystywane przez liderów rynku

Odporność na awarie

Krótki czas przetwarzania danych

Wirtualizacja środowiska

Wielowarstwowe rozwiązanie

Syta_Andrzej

„Zastosowanie macierzy dyskowej IBM DS 8000 oraz systemu Power 8 sprawia, że pomimo awarii środowiska, np. w jednej lokalizacji, bądź pojedynczego elementu, cały system bilingowy ciągle działa i w stu procentach jest wydajny. Przy takim mechanizmie jak biling, który musi naliczać opłaty abonamentowe, jest to niezwykle ważne”.

– Andrzej Syta, Pre-Sales & Consulting Manager Comparex Poland

Wdrożenie w firmie Play

W 2017 roku firma Play przeprowadziła szeroką modernizację infrastruktury systemu bilingowego. Mając doświadczenie z poprzednich tego typu operacji, eksperci Play oszacowali, że na cały proces będą potrzebowali około roku. Odpowiednio wcześniej przygotowano więc bardzo szczegółowe zapytanie ofertowe, opisujące dokładnie potrzeby firmy. Odpowiedź rynku okazała się obiecująca.

O tym, jakie trudności pojawiły się w trakcie planowanie modernizacji nowej infrastruktury, co zadecydowało o sukcesie całego przedsięwzięcia i dlaczego warto było zaufać technologii IBM, opowiadają Piotr Daniszewski z Play i Marcin Kozal  oraz Andrzej Syta  z firmy Comparex. Całą rozmowę znajdziesz w bezpłatnym materiale whitepaper, przygotowanym we współpracy z ekspertami!

„Chodziło też o to, żeby rozwiązanie było wielowarstwowe, czyli miało te stosunkowo drogie obszary typu flasz, na które my będziemy potrafili podstawić sobie dane dla nas ważne. Ale dodatkowo żeby były również te warstwy tańsze (dyskowe), na których będziemy mogli trzymać inne komponenty aplikacyjne, czy chociażby dane historyczne, których nie ma potrzeby trzymać na stosunkowo drogim storage fleszowym. Takich rozwiązań wielowarstwowych poszukiwaliśmy i jednym z nich było rozwiązanie IBM”.

– Piotr Daniszewski, Billing  Infrastructure  Support Team  Manager Play

„Nie stosujemy krótkich list dostawców. Zawsze staramy się sprawdzić, co w danym momencie oferuje rynek i jak możemy wykorzystać nowe technologie. Z drugiej strony nie staramy się za wszelką cenę wdrażać wszelkich nowinek i bardzo zwracamy uwagę na dotrzymanie ustalonych terminów wdrożenia. Przy wdrażaniu krytycznych systemów zawsze staramy się minimalizować potencjalne problemy/opóźnienia, już na etapie planowania prac, również te związane z dostawcami”.

– Marcin Kozal, IT Infrastructure Support Manager Play

Zapraszamy do kontaktu!

Eksperci COMPAREX Poland pomogą Ci dobrać odpowiednią infrastrukturę dla Twojego biznesu.