Czego wymagają od firm?

Często w przedsiębiorstwie umowa z danymi osobowymi przechodzi przez wiele rąk. Akceptują ją osoby z różnych działów, analizując poszczególne zapisy. Jednak nie potrzebują do tego informacji np. o tym, jak nazywa się osoba, której umowa dotyczy, jaki ma PESEL i gdzie mieszka. Te dane powinny być niewidoczne lub wprowadzone dopiero na końcu procesu.

W branży finansowej czy ubezpieczeniowej, do oceny klienta niezbędny jest wiek, wysokość dochodów, stan cywilny i wiele innych wrażliwych danych, czyli dane które pozwalają zidentyfikować klienta. Do takich dokumentów powinny mieć dostęp tylko osoby z uprawnieniami i właściwie przeszkolone w zakresie ich ochrony.