Narzędzia ułatwiające spełnienie wymogów RODO

RODO a narzędzia pomocne w zarządzaniu politykami,
regułami oraz w analizie procesów

nazwa opis związek z regulacjami RODO
Atlas Zarządzanie procedurami i regułami przechowywania • Zarządzanie przechowywaniem oraz strategiami i regułami usuwania

• Punkt dostępu dla pracowników działu prawnego i pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie zbiorami danych

Information Governance Catalogue Tworzenie dobrze udokumentowanego, kompleksowego szablonu informacji. Umożliwia sprawdzenie pochodzenia danych i zarządzanie nim w celu utworzenia zbioru zaufanych informacji, które ułatwiają zarządzanie danymi i zachowanie zgodności. • Zarządzanie strategią i metadanymi

• Punkt dostępu i kontroli dla osób wykonujących zadania związane z administrowaniem danymi

• Punkt dostępu zapewniający widoczność pochodzenia danych

• Przechowywanie informacji o zidentyfikowanych danych w postaci metadanych

Case Manager Ułatwia możliwości w zakresie rejestrowania i analizowania rozwiązanych problemów w celu szybkiego uzyskania wyników dochodzenia, które można zastosować w praktyce. Umożliwia przeprowadzanie dochodzeń w sposób efektywny i terminowy, zgodnie z zasadami obowiązującymi w przedsiębiorstwie, przepisami prawnymi. • Koordynacja i monitorowanie procesów związanych z prawami osób, których dane dotyczą, oraz zarządzanie tymi procesami

RODO a narzędzia
do zarządzania danymi

nazwa opis związek z regulacjami RODO
Information Analyzer Umożliwia ocenę i monitorowanie jakości danych oraz projektowanie i analizowanie reguł dotyczących danych. Skalowalna platforma współpracy pozwala na współużytkowanie informacji i wyników analiz w całym przedsiębiorstwie. Obsługa danych heterogenicznych pozwala na ocenę informacji pochodzących z wielu systemów i źródeł danych. • Zarządzanie strategią i metadanymi

• Punkt dostępu i kontroli dla osób wykonujących zadania związane z administrowaniem danymi

• Punkt dostępu zapewniający widoczność pochodzenia danych

• Identyfikacja danych osobowych w bazach danych razem z relacjami

StoredIQ Identyfikacja i klasyfikowanie informacji przedsiębiorstwa oraz zarządzanie nimi w celu zmniejszenia ryzyka i kosztów; umożliwia przedsiębiorstwom całościową analizę danych nieustrukturyzowanych pod kątem wymagań biznesowych i prawnych, zachowania zgodności z przepisami, przechowywania danych oraz odpowiadania na wnioski dotyczące audytu. • Automatyczne wykrywanie i klasyfikacja nieustrukturyzowanych treści.

• Identyfikacja danych osobowych podlegających kontroli zgodnie z rozporządzeniem GDPR (audyt np. na stacjach roboczych, SharePoint, Exchange, Filenet)

Optim Zarządzanie wzrostem woluminu danych aplikacji i hurtowni danych w celu usprawnienia kontroli danych i obniżenia kosztów ich przechowywania. Usprawnienie zarządzania cyklem życia danych w celu zwiększenia efektywności procesów związanych z przechowywaniem danych. Maskowanie danych poufnych na żądanie w aplikacjach, bazach danych i raportach w celu ochrony danych. • Archiwizowanie / usuwanie danych osobowych zgodnie

z procesami GDPR

• Anonimizacja danych zgodnie z procesami GDPR

• Tokenizacja danych w bazach nieprodukcyjnych

• Tokenizacja i zarządzanie procesem tworzenia środowisk nieprodukcyjnych dla baz danych

Dodaj komentarz

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment